Curly sphynx - cornish rex - kornyšrex

C u r l y S p h y n x - C o r n i s h r e x - K o r n y š r e x

NOVINKY

ODKAZY

O NÁS

Jsme malá chovatelská stanice. Naše kočičky jsou především rodinnými mazlíčky. Žijí jakožto plnohodnotní členové rodiny v domácím prostředí s malými dětmi. Je jim věnována maximální péče a láska. Naším zájmem je, aby od nás odcházela pouze zdravá a přítulná koťátka.

 
C u r l y S p h y n x - C o r n i s h r e x - K o r n y š r e x